We gaan weer voetballen en informatie over de contributie

We gaan weer voetballen en informatie over de contributie

Goed begin, kort seizoen

Het seizoen 2020-2021 begon in september veelbelovend. Met groot enthousiasme waren onze 14 (!) teams actief. Blij dat de voetbal loze periode als gevolg van Corona eindelijk achter ons lag.

Helaas werd na een week of zes de competitie stilgelegd. Aanvankelijk voor enkele weken, maar uiteindelijk blijkt het hele seizoen verloren.

Onderlinge wedstrijden voor de jeugd, senioren geen voetbal

In november en december heeft de jeugd kunnen zaalvoetballen. Onderlinge wedstrijden voor de jeugd waren op dat moment toegestaan. Van die mogelijkheid is gretig gebruik gemaakt. Er was een grote opkomst en groot enthousiasme.

Voor de senioren was dat anders. Zij mochten niet meer voetballen en dat is helaas het hele seizoen zo gebleven.

Versoepeling maatregelen: we kunnen weer voetballen

De Corona maatregelen zijn versoepeld. Dat biedt mogelijkheden om weer te gaan voetballen. De SZVV heeft besloten om de competities niet meer op te starten, deze zijn officieel beëindigd.

De komende weken, tot de zomervakantie, organiseren we onderlinge wedstrijden zodat we weer lekker kunnen voetballen. Al zullen er nog wel beperkingen zijn. De jeugdteams mogen inmiddels weer spelen en in juni hopelijk de senioren ook. Via de coaches worden de teams verder geïnformeerd.

Contributie wordt binnenkort geïncasseerd

Nu de competitie formeel is beëindigd en er weinig is gevoetbald kan dat vragen oproepen over de contributie. Zeker omdat de contributie voor het huidige seizoen nog niet is geïncasseerd.

De formele kant is dat de contributie is gekoppeld aan het lidmaatschap en niet aan het aantal wedstrijden dat wordt gespeeld. Bovendien zijn alle kosten voor de vereniging tot nu toe gewoon doorgelopen. De contributie voor het seizoen 2020-2021 zal binnen twee weken worden geïncasseerd.

Korting op de contributie voor komend seizoen

De praktische kant is dat we er als bestuur en voetballiefhebbers natuurlijk ontzettend van balen dat er dit seizoen zo weinig is gevoetbald. Daarnaast verwachten we de komende periode nog kosten te zullen terugkrijgen. Deze meevaller willen we gebruiken om de contributie voor komend seizoen (2021-2022) te verlagen. Tijdens de jaarvergadering zal duidelijk zijn hoeveel korting op de contributie mogelijk is. Op dit moment hebben we dat inzicht nog niet. Om die reden kiezen we er voor de contributie voor dit seizoen te incasseren en de huidige leden een eenmalige korting te geven op de contributie voor komend seizoen.

We hopen dat we de komende weken in staat zullen zijn om nog lekker te gaan voetballen en gaan er vanuit dat we in september weer kunnen starten met een normale competitie

Het bestuur