Organisatie

Het bestuur van ZVV Succes Wieringen bestaat uit;

-Voorzitter: Arjan Smit
-Secretaris: S. Doesburg
-Penningmeester: Martin Uijthof
-Wedstrijdsecretaris/ledenadministratie: Michel van de Kreke
-Jeugd zaken: Rene Biegstraten