Update n.a.v. lockdown

Update n.a.v. lockdown
Tijdens de persconferentie op 8 december 2020 is er nog geen groen licht gegeven aan de amateursport om te gaan starten vanaf medio januari 2021.
Op basis hiervan heeft de KNVB besloten om alle wedstrijden in het amateurvoetbal tot en met vrijdag 5 februari 2021 af te gelasten.
Dit betekent dat er tot en met vrijdag 5 februari 2021 in ieder geval geen zaalvoetbalwedstrijden plaatsvinden.
Het bestuur van de SZVV volgt dit besluit en heeft ook alle geplande wedstrijden in de hallen geannuleerd.
Wij geven daarbij wel aan dat we de geannuleerde wedstrijden waar mogelijk in de maanden april, mei en juni willen herplannen.
M.a.w. de wedstrijden vanaf half oktober 2020 worden waar mogelijk ingehaald of opnieuw vastgesteld.
In het licht van het bovenstaande zou je wederom kunnen spreken van het verschuiven van de zaalvoetbalcompetitie naar latere data.
Wij hopen dat we vanaf februari 2021 weer de mogelijkheid krijgen om in de sporthallen te spelen en dat er later in het seizoen weer publiek aanwezig mag zijn,
die ook weer gebruik kan maken van de horeca.
Voor nu gaan we er van uit je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Namens SZVV bestuur