Uitnodiging spelregelavond

Bestemd voor: alle spelers en coaches uitkomend in de SZVV competitie en vereniging- en
SZVV scheidsrechters.
Op donderdag 16 november 2023 zal in hotel Marktzicht in de serre : “De oude Boom” een spelregelavond worden gehouden.

Inloop vanaf 19.30 uur en aanvang 19.45 uur.
Voor deze avond is aanwezig de heer Ron Kauwen. Ron is bij de KNVB afdeling zaalvoetbal actief als competitieleider, scheidsrechterszaken en docent arbitrage.
Ron zal de avond aan de hand van stellingen en beelden met discussie de aanwezigen laten zien hoe (beter) om te gaan met de spelregels en bepaalde spelsituaties.
Dit bericht staat ook op de website zodat een ieder hiervan kennis kan nemen.
Het SZVV bestuur ziet u gaarne op deze avond.
Namens het SZVV bestuur