Uitnodiging jaarvergadering 2021

Hierbij willen we alle leden uitnodigen voor de jaarvergadering  van aanstaande donderdag 7 oktober.
De vergadering zal om 19.30 uur in de kantine van sporthal beginnen.

AGENDA:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen vorige jaarvergadering
 3. Sportief jaarverslag van de secretaris
 4. Jaarverslag van de penningmeester
 5. Kascontrole en verkiezing nieuwe kascontrole
 6. Zaalvoetbalbeheerder
 7. Bestuursverkiezing
 8. Team- en competitie-indeling seizoen 2021-2022
 9. Wat verder ter tafel komt
 10. Rondvraag en mededelingen van de leden
 11. Sluiting