Uitnodiging ALV op 9-11-2023

Jaarvergadering ZVV Succes Wieringen

Datum: 9 november 2023 om 19.30 uur in Sporthal Wieringen

We nodigen alle leden van ZVV Succes Wieringen van harte uit voor de jaarvergadering van onze zaalvoetbalvereniging.

De aanwezigheid van minimaal twee leden per team is bij de jaarvergadering verplicht. Stem dit binnen je eigen team af. Meer mag natuurlijk altijd. Daarnaast rekenen we op de aanwezigheid van alle leiders en scheidsrechters.

AGENDA:

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen vorige jaarvergadering
 3. Sportief jaarverslag van de secretaris
 4. Jaarverslag van de penningmeester
 5. Kascontrole en verkiezing nieuwe kascontrole
  Huidige kascontrole Andre Kok en Youri Jansma
 6. Vaststelling contributie seizoen 2023-2024
  Voorstel bestuur:
  Senioren  € 102,50
  Junioren  €    85,-
 7. Bestuursverkiezing
  Periodiek aftreden en herkiesbaar:
  S. Doesburg (secretaris)
  R. Biegstraaten (Jeugdzaken)
  Kandidaten kunnen zich tot 2 november 20.00 uur melden via de mail info@zvvsucces.nl
 8. Voorlopige team- en competitie-indeling seizoen 2023-2024
 9. Wat verder ter tafel komt
 10. Rondvraag en mededelingen van de leden
 11. Sluiting