Column Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal

“De ontwikkelingen over bewegingsarmoede zijn alarmerend”
Column Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal
7 dringende politieke vragen die niet worden gesteld
Sport, je hoort er niemand over tijdens deze Tweede Kamer verkiezingen. Terwijl de ontwikkelingen over bewegingsarmoede alarmerend zijn. Uit onderzoek van de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (Han) blijkt dat het negatieve effect van de coronacrisis op het bewegen in Nederland in 2020 alleen al 46.000 gezonde levensjaren heeft gekost. Een derde van de volwassenen vanaf 25 jaar ging minder wandelen, fietsen of sporten.
Al deze mensen zitten nu onder de richtlijn van 150 minuten matig intensief bewegen per week. Met als gevolg dat we minder oud worden of eerder gezondheidsproblemen krijgen. Nederland begeeft zich in een gezondheidscrisis. Dat dwingt het nieuwe kabinet tot de juiste vragen voor het regeerakkoord:
1. Pakken we de gezondheidscrisis doordacht aan?
Het is helemaal waar. De ziekenhuizen moeten op orde, de zorgmedewerkers veel beter beloont en het ministerie van VWS zal op de schop gaan. Toch wordt de gezondheidscrisis er niet mee opgelost. Willen we dat doel bereiken, is een on-Nederlandse investering in de sport nodig. De 160 miljoen euro, die er nu voor staat, is in vergelijking met de 100 miljard euro aan zorgkosten, een druppel op de gloeiende plaat. De gezondheidscrisis overwinnen we alleen, als preventie, sport, bewegen, een fundamenteel onderdeel uitmaakt van de aanpak. Hiervoor is minimaal een investering van 1 miljard euro nodig. 1 procent van de totale zorgkosten.
2. Stimuleren we samenwerkingen tussen scholen en sportclubs?
Maandag 8 maart spraken leden van de KNVB Jeugdraad met Kandidaat Kamerleden van bijna alle politieke partijen. Ze riepen op om serieus meer te doen aan sport. De huidige twee uur per week, die nu bij wet is vastgelegd, is te weinig. Sport zou, net als rekenen en taal, een dagelijkse aangelegenheid moeten zijn. Verruim en stimuleer daarom samenwerkingen tussen scholen en sportverenigingen.
3. Maken we sport gratis toegankelijk voor alle kinderen onder de 18 jaar?
De kosten zijn circa 225 miljoen euro per jaar en de opbrengst is van onschatbare waarde voor de vitaliteit van Nederland. In Frankrijk begrijpen ze dat. Daar is in februari van dit jaar een convenant gesloten tussen de overheid, sport en onderwijs. Dagelijks krijgen leerlingen en studenten voortaan 30 minuten sportles. Bovenop de 3 uur bewegingsonderwijs per week die nu al wordt gegeven. Door nauwe samenwerkingen met sportclubs in de omgeving, kunnen leerlingen ook het hele jaar door verschillende sporten uitproberen.
4. Willen we sportverenigingen echt de helpende hand bieden?
Iedereen op ’t Binnenhof onderkent de kracht van de Nederlandse sportinfrastructuur: de sportvereniging is een veilige plek waar je niet alleen in beweging komt, maar ook mentaal groeit. Iedereen weet ook, dat dit voor de wereld unieke systeem op vrijwilligers drijft en dat het aantal ieder jaar afneemt. Hoe blijven we dat naar de toekomst toe organiseren? Wat is er nodig om iedereen een goede trainer te geven? Wanneer wordt er eindelijk eens wat gedaan?
5. Durven we het aan: een nationale Sport Commissaris?
Deze commissaris geeft leiding aan de te nemen maatregelen die nodig zijn om Nederland te wapenen tegen gezondheidsrisico’s. Door het land gezonder en sportiever te maken. De functie van de regeringscommissaris wordt vastgelegd in de Sportwet en is boven alle partijen verheven.
6. Zien we in sport het ideale middel om inclusie in de samenleving te bevorderen?
Niet alleen de KNVB moet een voorbeeldbond zijn op het gebied van het bevorderen van inclusiviteit en het bestrijden van racisme en discriminatie, ook ons kabinet mag het goede voorbeeld geven. Laat je bij de nieuwe regeringssamenstelling inspireren door de collega-politici in Nieuw-Zeeland en zie sport als een geweldige mogelijkheid om inclusie in de samenleving te bevorderen.
7. Voeren we de Suikertax in?
Bij McDonalds staan er files, de supermarkten liggen vol met suikerhoudende producten. Obesitas neemt zienderogen toe in onze maatschappij. Waarom horen we daar zo weinig over in het debat? Natuurlijk, ik snap de Vleestax, het klimaat moet op 1, maar gezondheid komt direct daarna. Voer de Suikertax in. Net als in Engeland en zoals de WHO adviseert. Maak gezond eten toegankelijk voor iedereen. Schaf de btw af op duurzame geteelde groente en fruit.
Of vergeet ik een vraag?