Collumn Jan Dirk van der Zee

Voetbal komt stap voor stap weer op gang
 
De ontwikkelingen rondom het coronavirus zijn altijd snel gegaan en gelukkig gaan ze nu ook snel de goede kant op. Waar de jeugd vorige week weer kon gaan voetballen als een voorzichtige eerste stap terug naar wat eerder normaal was, kregen we gisteravond al te horen dat ook voetballers ouder dan 18 jaar vanaf maandag a.s. weer het veld op mogen. Dit uiteraard met daaraan een aantal voorwaarden verbonden. Zo zijn ook voor hen wedstrijden nog niet mogelijk, moet er met 1,5 meter afstand worden getraind en uiteraard moet men zich aan de coronaprotocollen houden.
 
We begrijpen dat iedereen zo snel mogelijk wil voetballen, maar snappen ook dat maandag a.s. bijzonder snel is. Voor veel clubs zal dit organisatorisch niet haalbaar zijn. De KNVB hecht er dan ook meer waarde aan dat er eerst een goed plan bij de vereniging ligt, waarvoor gekeken is naar de trainingstijden, spreiding, logistiek, beschikbare vrijwilligers en vooral naar de veiligheid. Want niemand wil straks een terugslag. Ook deze nieuwe fase van de herstart vraagt namelijk meer van de vrijwilligers dan alleen het uit de kast te halen van de oude trainingstijden. Dus men mag al maandag a.s. beginnen, maar na overleg met de leden kan dit natuurlijk ook later. De KNVB gaat de verenigingen in elk geval volledig ondersteunen. Op www.knvb.nl/samenvooruit staan onder meer de benodigde protocollen en voetbalvormen om met en zonder 1,5 meter afstand te kunnen trainen. Deze zijn nu nog gericht op de jeugd, maar worden zo snel mogelijk aangepast.
 
Een andere belangrijke datum die gisteravond werd genoemd, is 1 september. Als het coronavirus onder controle blijft, kunnen dan de competities weer van start gaan. Ook kan men vanaf 1 september weer in de zaal voetballen. Voorzichtig kunnen we dus gaan vooruitkijken en plannen. Op korte termijn komen we met een eigen ‘routekaart’ voor het voetbal, waarop we alle data en fases richting 1 september zullen weergeven. Hierin verwerken we dan ook de mogelijkheden voor de verenigingen voor in de zomer. Want nu veel Nederlanders voorlopig niet op vakantie gaan, biedt dat ook een kans. Door activiteiten te organiseren, kan men zich weer fit trainen richting het nieuwe seizoen terwijl de verenigingen hun leden extra aan zich kunnen binden. Vooral voor onze jeugdleden zou dit een mooie uitkomst zijn tijdens de schoolvakantie.
 
Verder wil ik nog meegeven dat jeugdtrainers nu ook bij klachten die kunnen wijzen op het coronavirus getest kunnen worden. Net als andere groepen zoals zorgmedewerkers, mantelzorgers en leraren, kunnen zij na minimaal 24 uur corona-gerelateerde klachten hiervoor naar de GGD worden doorverwezen door een arts. Kijk hier voor meer informatie.
 
Tot slot, het kabinet gaf gisteren aan details nog verder te moeten uitwerken. Sommige zaken leken nog niet helemaal helder of zeker. Zoals wat men precies verstaat onder spelen zonder publiek (hoeveel mensen?), wanneer de kantine open kan en of men gebruik kan maken van sanitaire voorzieningen. Wij gaan samen met NOC*NSF met hen in gesprek zodat we alles hopelijk snel helemaal duidelijk hebben. Ook wij hebben dus nog niet op alle vragen antwoord, maar we houden jullie op de hoogte en blijven jullie ook via onze verenigingsadviseurs ondersteunen.
 
We wensen jullie veel succes en plezier met het weer stap voor stap verder opstarten van het voetbal de komende tijd! Blijf vooral goed om elkaar letten en blijf gezond.
 
Met vriendelijke groet,
KONINKLIJKE NEDERLANDSE VOETBALBOND
 
Jan Dirk van der Zee
Directeur-bestuurder Amateurvoetbal