Beëindiging SZVV zaalvoetbal seizoen

Beëindiging SZVV zaalvoetbal seizoen
Bestuurders en leden van de SZVV
Mede door de aanhoudende lock-down alsmede het dagelijks (te) hoge aantal besmettingen
heeft het SZVV bestuur besloten de competitie 2020/2021 m.i.v. heden te beëindigen.
Promotie en degradatie is niet van toepassing en zal de indeling van het seizoen 2020/2021 de basis zijn voor de indeling voor de competitie 2021/2022.
Het bestuur gaat er van uit dat deze competitie eind augustus 2021 gestart zal worden!
De inschrijvingen voor het seizoen 2021/2022 zullen dan ook binnenkort aan de verenigingen verzonden worden.
U ontvangt hieromtrent een mail met info.
De inschrijvingen zullen door de nieuwe competitieleider, de heer Peter Weidema verzonden en behandeld worden.
De kascommissie heeft inmiddels de kascontrole over het boekjaar 2019/2020 uitgevoerd en heeft over dit boekjaar de jaarcijfers goedgekeurd en het bestuur décharge verleent. Deze jaarrekening is te raadplegen op onze website.
Tevens is besloten dat er geen (digitale) jaarvergadering zal komen en dat deze dit jaar zoals gebruikelijk in november 2021 weer gehouden kan worden
Het SZVV bestuur spreekt de wens uit dat het corona virus middels vaccinaties onderdrukt zal worden
waardoor we spoedig ons (sportieve) leven weer op kunnen pakken.
Namens het SZVV bestuur